LFF sommerseminar 4. juni 2019: Fra strimmel til Stream – om filmbevaring & filmrestaurering

Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 10.00-16.00

Seminaret afholdes i Bio Carl, Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K.

59022721_2201919806528069_4719760778712842240_n

Dagens program:

10.00 Indskrivning og blødt brød.

10.25 Velkomst v. Mette Kia Krabbe Meyer, formand for LFF.

10.35 Mikael Braae, filmarkivar / DFI – Optimér filmens efterliv.
Om de nødvendige etiske valg i restaurering og bevaring.
Film er en kompliceret kunstart, når det kommer til bevaring. Der kræves mange individuelle vurderinger og valg – både når man skal fylde i kølebokse, og når man skal til at digitalisere filmmaterialerne. På DFI har vi klare indsamlingsparametre, der dog ofte udfordres, når vi dykker ned i materialerne. Hvad kan og bør vi gøre ved det tilgængelige materiale? Og næsten mere væsentligt – hvad må vi ikke?

11.10 Thomas Christensen, museumsinspektør / DFI – Bevaringsmæssige og tekniske aspekter fra den analoge film til den digitale fil.
DFIs målsætning om minimum 500-års bevaringshorisont kræver BÅDE en analog og digital strategi, der følger international ”best practice.” Analoge film kan bevares passivt med meget lang tidhorisont. Den parallelle digitale bevaring fordrer en endnu dyrere aktiv bevaringsindsats, med løbende aktiv migrering og monitorering af store datamængder. Hvordan griber man det an med begrænset økonomi og begrænsede ressourcer?

11.40 Jesper Stub Johnsen, bevaringschef / Nationalmuseet – Et tur ned af Memory Lane med et tilbageblik på DFI’s filmarkiv i Bagsværd, de bevaringsmæssige udfordringer der og hvad vi gjorde ved det!
”Der har vi jo den dyre dreng fra DFI!” lød ordene, da jeg sammen med DFI’s daværende direktør Henning Camre blev budt velkommen en tidlig morgen, da vi var kaldt til møde i Kulturministeriet for at redegøre for, hvorfor det var nødvendigt, vigtigt og rationelt at bygge et nyt filmarkiv. Med et lille afsluttende blik på kvaliteten af DFI’s filmarkiv (data fra 2012) og de senere konsekvenser for Nationalmuseets holdning til bevaring af egen filmsamling.

12.20 Q and A, opsamling og vigtigste take-aways – oplægsholderne giver deres 3 bedste råd!

12.40 FROKOST og Kaffe

13.30 Jeppe Christensen, arkivar / KBH.’s Stadsarkiv – Hvordan starter man et frivilligdrevet digitaliseringsværksted? Og hvad sker der nu hvor Storm20 er lukket?
Forenings- og familiearkiver går tabt. Viden om bevaring og digitalisering er ikke- eksisterende, eller i bedste fald begrænset blandt private og frivillige. For at imødekomme denne udfordring startede Historie & Kunst et digitaliseringsværksted i Storm20. Hvordan går de frivilliges teknikfascination og kammeratlige fællesskab i spænd med at hjælpe folk, der kommer ind fra gaden og gerne vil bevare deres familie- og foreningsarkiver. Kort sagt hvordan lykkedes det at opbygge og drive et værksted med frivillige superbrugere for begrænsede midler.

14.00 Rasmus Falk, arkivar / Aalborg Stadsarkiv – Anvendelse af digitaliseret filmmateriale som kilder.
Bevaring er godt men temmelig formålsløst, hvis materialet ikke bringes i anvendelse. Oplægget tager udgangspunkt i vores vanskeligheder med at fremfinde enkelte sekvenser i digitaliseret filmmateriale, hvordan vi har anvendt (og fremadrettet vil anvende) allerede eksisterende metadata til at skabe indgange og søgemuligheder i materialet. Afsættet er to videosamlinger: Byrådsmøder fra Aalborg Kommune (1997 -) og den lokale tv kanal, TV-Aalborgs, daglige nyhedsudsendelser fra 1980erne.

14.20 Kaffe, kage og frugt

14.50 Christopher Hansen / Arbejdermuseet – Gennemgang af arkivets filmsamling – hvad gjorde vi, og hvilke problemstillinger mødte os?
Arbejdermuseet & ABA har igennem årene opbygget en større filmsamling bestående af mange forskellige formater med meget forskelligt indhold. En stor del af filmene er tilgået arkivet sammen med øvrige arkivafleveringer, og aldrig blevet registreret eller behandlet tilbundsgående. I oplægget vil Christopher Hansen fortælle om, hvordan udredningen af filmsamling er forgået, hvilke erfaringer der undervejs er blevet gjort ift. nedbrydningen og bevaringen af de forskellige filmformater, og hvilke problemstillinger der melder sig i forhold til digitalisering.”

15.10 Rasmus Willaing Lock, arkivar / Odense Bys Museer – Oprettelse af et digitaliseringsværksted – hvad skal vi prioritere at digitalisere?
I 2010 afsatte Odense Kommune midler til at støtte arbejdet med digitalisering af kommunens 15 lokalarkivers samlinger. Det fremgik af budgetforligsteksten, at arbejdet skulle foregå i et ”digitaliseringsværksted”, hvor arkivernes frivillige medarbejdere selv kunne stå for en del af arbejdet. Dette værksted blev efterfølgende placeret hos Odense Stadsarkiv. Rasmus fortæller om de overvejelser og prioriteringer, der blev gjort – hvad skal digitaliseres af bevaringshensyn og hvad skal digitaliseres af formidlingshensyn. Og hvad der sker, når man samtidig levere ydelser til andre ABM-institutioner.

15.30 Paneldiskussion v. dagens deltagere.

15.55 Afrunding og tak for i dag v. formanden samt orientering om januar-seminaret i Odense 2020.

Praktiske oplysninger:

Pris: Medlemmer 475,- kr. Ikke-medlemmer 675,- kr.
Studenter deltager gratis (men husk tilmelding).

Prisen er inkl. frokost og øl/vand. Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding.

Bindende tilmelding senest 29. maj 2019 til LFF’s kasserer: Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk. Hvis der er særlige forhold der gør sig gældene ved betaling, bedes disse oplyst ved tilmelding.

AFBUD skal ske senest 3 dage inden kurset afholdes.

HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding.Spørgsmål til: Madeleine Schlawitz – madeleines@dfi.dk

Reklamer
Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

LFF kursus: Metadata – Nøglen til samlingen også i fremtiden

LFFkursus torsdag 31. januar 2019 kl. 10.00 ‐16.00  i Historiens Hus, Odense

seminar19En god registrering – den såkaldte metadata – er et af de allervigtigste redskaber, når vi skal finde og anvende vores samlinger. Men hvad er en god registrering i dag? Og hvad sker der når vores registreringer ikke kun er til intern brug, men bliver brugervendte tekster i takt med at samlinger lægges på nettet?

Kan de gamle dyder med tekstregistreringer og systematik ikke længere stå alene? Og kan ny teknologi gøre vores registreringer mere anvendelige for flere brugere? Læs resten

Udgivet i Landsforeningen | 2 kommentarer

LFF seminarer og kurser 2005 – 2018

Skærmbillede 2018-11-13 kl. 20.08.11Vi har opdateret oversigten over LFF seminarer og kurser i perioden 2005 – 2018 her på siden Du finder links til program og til foto fra begivenheden på Flickr (hvis der er fotos – – hvis du har nogle, så send gerne til Bente Jensen i bestyrelsen og de bliver oploadet).

Langt de fleste oplæg – i alt 96 – finder du på LFFs slideshare 

For mange trofaste deltagere på LFF kurser og seminarer er det en tur “down the memory lane” . Samtidig er der mange præsentationer med stadig relevante problemstillinger, der er værd at gå tilbage til som en resource bank. Hvis det giver anledning til ideer til emner til fremtidige seminarer og kurser, så kontakt også gerne bestyrelsen. Rigtig god fornøjelse.

 

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

Privatlivspolitik for LFF pr. 30. august 2018

Privatlivspolitik for Landsforeningen til bevaring af fotografi og film (LFF)

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

LFF er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Niels Løgager Nielsen

På mail: nielslog@yahoo.dk

Hjemmeside: fotoogfilm.org

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse.
 1. Oplysninger om oplægsholdere:
 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.
 • Andre oplysninger: Bankkontonummer og Cpr-nummer (anvendes udelukkende til fakturering).

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

 At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

 At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

 At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev

 At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

 At administrere din relation til foreningen

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens oplægsholdere er:

 At vi kan koordinere og håndtere oplægsholderes opgaver i foreningen

 At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er

 At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter

 At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.

 At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

 At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen

 At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som oplægsholder:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig fem år efter at dit medlemskab er ophørt.

Oplægsholdere: Vi sletter oplysninger om dig fem år efter fakturering.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)

 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

 Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

 Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

 Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

 Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 28.8.2018

logo-cirkel

 

Referat af bestyrelsesmøde, København 28. august 2018

Til stede var Signe Trolle Gronemann, Ulrich Flaskager, Henriette Gavnholdt, Bente Jensen, Mette Kia Krabbe Meyer, Madeleine Schlawitz, Mette Henriksen, Niels Løgager Nielsen, Johan Jensen,  Rikke Ruhe, Lene Vinther Andersen (ref.)

Afbud: Kitt Boding-Jensen.

 • Godkendelse af dagsorden

Dagsorden og referat godkendt.

 

 • Økonomi/medlemmer

Budgetopfølgning godkendt. Niels sender medlemslisten ud til bestyrelsen, så de store kulturinstitutioner (over 50 ansatte) kan identificeres med henblik på forhøjet kontingent.

 • Evaluering af seminar juni 2018

Der skal laves en guide, der samler den viden, der gennem årene er genereret i forbindelse med arrangering af kurser og seminarer, som fremtidige arbejdsgrupper kan have gavn af ved afholdelse af fremtidige seminarer/kurser. Blandt andet skal der oplyses om takst for honorarer til oplægsholdere.

Signe laver et første udkast, som vi gennemgår på næste møde.

 • GPDR

Mette Kia og Madeleine har skrevet en privatlivspolitik til LFF, som blev godkendt. Madeleine og Mette Kia lægger privatlivspolitikken på LFF’s hjemmeside og laver et udkast til en mail, som Niels sender ud til medlemmerne.

Mette og Madeleine indgår i en arbejdsgruppe, der gennemgår LFF’s arkiv, som det fremstår i dag og kommer med et udkast til, hvad der skal gemmes og kasseres. Udkastet gennemgås på næste ordinære bestyrelsesmøde.

Bente undersøger om den første del af LFF’s arkiv opbevares på Rigsarkivet.

 • Planlægning af kursus januar 2019

Kurset afholdes 31. januar. Bente tjekker om Odense har lokaler 31. januar og 1. februar 2019. Vi besluttede at prøve at afholde seminar dagen før bestyrelsesmøde.

Arbejdsgruppe til kursus om metadata: Signe, Rikke & Kitt.

Dato for sommerseminar: 4. juni på DFI. Madeleine tjekker lokaler.

 • Næste møde og indhold

Næste møde i start november. Mette Kia laver en doodle med datoforslag.

Indhold: Mette og Madeleine afrapporterer mht LFF’s arkiv.  Signe fremlægger udkast til guide. Arbejdsgruppen fremlægger program for januarkursus.

Forberedelse af GF + afklare hvem der er på valg.

 

På bestyrelsens vegne,

Lene Vinther Andersen

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

Danmark på film version 2.0!

 

fagenes fest

Fra Fagenes Fest på Østerbro Stadion er arrangeret af “Socialdemokraten”. 12.000 tilskuere er mødt op. Der er tjener-stafetløb, tovtrækning, dyst over vandbassin, sneboldkamp og skorstensfejernes melkastning. 1951, Østerbro Stadion.

Vi skal høre nyt fra DFIs allerstørste formidlingssatsning de seneste mange år. Maria Knude Oldhøj Nielsen, DFIs projektmedarbejder vil fortælle os om de store planer DFI har for projektet i denne fase, hvor projektet har tydeligvis har mættet en sult, der fandtes i befolkningen – så nu er spørgsmåklet hvorhen – og ikek mindst hvordan.

Danmarks Skolehaver_1903-1928
Efter 2 års gennemgående og solid succes har DFI relanceret sitet Danmark på film i en version 2.0. og er nu i startfasen på sit allernyeste projekt: Samskabelse med et udvalg af Danmarks lokalhistoriske arkiver, hvor vi vil invitere andre ind på sitet for at fortælle deres Danmarkshistorier med udgangspunkt i egne filmsamlinger.

Vi skal høre om filmrestaurering, formidlingstiltag og samskabelse på et tværinstitutionelt plan. Kom og vær med i debatten og bliv klogere på samskabelse.

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

Byens billeder – i går – i dag – i morgen LFF sommerseminar 2018

LFF-seminar 6. juni 2018 kl. 10-16
på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, 2800 Kgs. Lyngby

Skærmbillede 2018-05-01 kl. 13.36.57

LFF Sommerseminar har byens billeder som tema og indsamlingen af dem. Digitaliseringen stiller nye krav til arkiver og museers indsamling. Der bliver taget enorme mængder af billeder i dag, samtidig er det nødvendigt at være til stede, ikke lang tid efter billedet eller filmen produceres, ellers er det forsvundet, slettet. Så bliver det svært at dokumentere, formidle og forske i byen i dag.

Først tager vi et skridt tilbage og hører indlæg fra forskere, der har set på byen som stedet, hvor man konsumerer, handler og flanerer – og beder dem fundere over behov for samtidsdokumentation af deres emne i dag og behov for billeder.

At være til stede kræver nye metoder, tilstedeværelse, kommunikation og samarbejde. Det viser nogle nye bud på på hvordan samtidens byer kan dokumenteres og indsamles, samt at se på hvilke billeder, ny medier generer. Betyder de sociale medier, at motiverne bliver nogle andre? Kan man indsamle ved brug af sociale medier fx? og hvad kræver det?  En anden vej er at bruge samtidsdokumentation og alliere sig med folk på stedet – hvordan fungerer det? hvilke billeder fører det til?

Program

10.00 – 10.30   Registrering og Blødt brød

10.30 – 10.35   Velkomst v. Formanden /praktisk

10.35-10.45 Introduktion til dagens tema

10.45 – 11.15 Jens Toftgaard, Odense Bys Museer 
En stor del af den byhistoriske forskning har de seneste årtier beskæftiget sig med byernes rum. Centrale spørgsmål er, hvordan byens udseende og indretning har spillet sammen med indbyggernes færden i og brug af byen? Fotografier er her en helt enestående kilde til at undersøge byrummets forandringer, der kun er dårligt og sporadisk dokumenteret i skriftligt kildemateriale. Med udgangspunkt i et ph.d.-projekt om forandringer i Odense, Aarhus og Aalborgs bymidte 1870-1970 diskuteres det fotografiske materiales muligheder og begrænsninger som historisk kilde.

11.15 – 11.45 Kirsten Linde, Museene i Akershus   
Hvordan kan man bruge fotografiske samlinger til at forske i byens steder? Historiker Kirsten Linde har anvendt fotografier i sin udforskning af butikkers funktion og udseende gennem 1900-tallet i Oslo og omegn. Butiksfotografier indeholder ofte flere lag af informationer. Linde vil fortælle om hvordan hun sammenstiller og analyserer et stort antal fotografiske motiver for at finde generelle udviklingstræk i materialet.

11.45 – 12.00   Q og A

12.00 – 12.30. Astrid Maria B. Rasmussen. DAC
Instagrammere som ambassadører for dansk arkitektur  – Hvordan kan instagrammere medvirke til formidlingen af bymiljø og arkitektur? Og hvordan promoverer man sine projekter via sociale medier? Hvordan bruger Dansk Arkitektur Centers brug af instagram influencers som ambassadører for kampagner, udstillinger og konkurrencer.

12.30 – 13.15   FROKOST OG KAFFE

13.15 – 13.45  Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv
Ud fra billeder af byerne Södertälje og Aalborg gives der eksempler på hvilke billeder, det sociale medie, Instagram, giver af byen. Hvad skal museer og arkivere indsamle? skal brugerne være med? Byerne er cases i det nordiske: Collecting Social Photography projekt http://collectingsocialphoto.nordiskamuseet.se/

13.45 -14.15  Astrid Birkving, Aarhus Stadsarkiv
En stor del af billederne i Aarhus Stadsarkivs samling kommer via private borgers bidrag. Her bruges Facebook som platform til indsamling af historiske Aarhusbillede, som uploades til Smartarkivering.dk. Den strategi har været en succes, men det kræver også overvejelser og bestemte retningslinjer, hvis det skal lykkedes.

14.15-14.40  Danielle Guldmann Sekwati, Den Gamle By
I Gellerup fotodokumenterer lokale selv deres bydels massive fysiske forandringer – forandringer, der er afstedkommet af en omfattende Helhedsplan. Dét har de lokale gjort igennem en årrække og planlægger at fortsætte til helhedsplanen er gennemført. Oplæggets fokus vil blandt andet være på, hvordan samarbejdet mellem en gruppe lokale borgere og Den Gamle By opstod, hvordan billedmateriale indsamles og distribueres samt det fremtidige arbejde med dokumentationen af lokalområdets forandringer.

14.40-15.00 Q and A

15.00 – 15.15 VAND OG FRUGT

15.15 – 15.45  Maria Knude Oldhøj Nielsen, DFI 
Danmark på film version 2.0. Efter 2 år har DFI relanceret sitet og er nu i startfasen på det nyeste projekt: Samskabelse med et udvalg af Danmarks lokalhistoriske arkiver, hvor vi vil invitere andre ind på sitet for at fortælle deres Danmarkshistorier med udgangspunkt i egne filmsamlinger.

15.45 – 16.00 Afrunding og tak for i dag

Praktisk:

Pris: Medlemmer 475,- kr. Ikke-medlemmer 675,- kr. Studenterpris: gratis (men husk tilmelding). Prisen er inkl. frokost og øl/vand. Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding

Bindende tilmelding senest 30. maj 2017 til LFFs kasserer: Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk

AFBUD skal ske senest 3 dage inden kurset afholdes.

HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding!

Spørgsmål til kurset: Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv, bente.jensen@aalborg.dk

Foto: Fjordbyen i Aalborg, 2018 ( Danish_imagemaker (instagram) / Mike )

 

Udgivet i Landsforeningen | 1 kommentar

Oplæg søges til LFF sommerseminar 6. juni i Lyngby

CALL FOR PAPERS – til LFF sommerseminar 6. juni i Lyngby. Temaet er Billeder af byen – i går, i dag og i morgen: LFF efterlyser arkiver, biblioteker og museer, der samarbejder med Facebookgrupper, som har byen eller en lokalitet som emne og deler og diskuterer samtidige og historiske billeder.
Følger I Facebookgrupperne for at se, hvad der rører sig og hvor interesserne er? Samarbejder I med gruppen om indsamling af relevante billeder ? Blander I jer i diskussioner om byens billleder ? eller andet ?
Vi vil høre om, I og evt. jeres samarbejdspartnere vil lave et kort oplæg om jeres erfaringer (vi dækker rejse etc.) – Kontakt Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv – bente.jensen@aalborg.dk
Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

I onsdags afholdt LFF et yderst velbesøgt kursus om persondataforordningen konsekvens for foto i samlingerne og generelt for arkiv og museer i et stopfyldt Historiens Hus i Odense. Tak for stor spørgelyst og engagement hos deltagere og oplægsholdere. Deres præsentationer findes nu på Slideshare se-> https://www.slideshare.net/Landsforeningen/presentations

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

Bestyrelsens beretning og arbejdsplan 2018-2019

Beretning 2017

Kurser & seminarer

I 2017 har LFF afholdt et januar-kursus og et sommer-seminar, og har således fulgt den praksis, som har fungeret rigtig godt gennem de senere år.

Under titlen Hotspot – Samtidsdokumentation af den uforudsigelige verden, satte LFF-kursuset den 25. januar i Odense spørgsmålet til debat: Hvad gør arkiver, biblioteker og museer, når voldsomme, overraskende eller glædelige begivenheder, pludselig sker?

Det udviklede sig til en spændende og væsentlig debat med inddragelse af mange dygtige og kyndige kolleger, som gav gode bud ud fra konkrete projekter på, hvordan arkiver, biblioteker og museer griber den enorme opgave an.

Til sommerseminaret i Lyngby handlede det om Ophavsret, Tilgængeliggørelse og Formidling, set i forhold til ABM licensaftalen med Copydan Billeder. Her fik deltagerne mulighed for at vidensdele om praksisser og blev præsenteret for licensaftalen, fair use-principper og de grundlæggende træk ved ophavsretten, og den brug vi dagligt gør af lovkomplekset i Arkiver, Biblioteker og Museer.

Folkemøde

Bestyrelsen har også i løbet af 2017 sonderet muligheden for at deltage i Folkemødet på Bornholm juni 2018. Der tænkes her konkret på muligheden for et samarbejde om et arrangement i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening. Baggrunden er, at der på Folkemødet allerede tages temaer op som er helt på linje med de temaer, der tages op i LFF, for eksempel copyright, retten til eget billede, delingspraksisser og konsekvenser – som det vil være givtigt at give et foto og film fokus.

Nordisk samarbejde

LFF har fortsat det nordiske samarbejde med løbende dialog med vores nordiske partnere med spredning af information om seminarer og andet. Ligesom LFF spreder nyheder om relevante nordiske kurser til sine medlemmer. For tiden er LFF’s dialogpartnere i Norden: Preuss Museum i Norge, Finlands Fotografiske Museum, Nordiska Museet i Stockholm og Nationalmuseet i Island. Stockholms Läns Museum og det nævnte svenske projekt, Living Archives, har vi løbende kontakt til.

LFF har i de senere år fulgt ophavsret forhandlingerne med Copydan og haft fingeren på pulsen i forhold til ny forhandlinger med genbrug af film til udgivelse som video on demand på nettet med fx Nordisk Film.  Bestyrelsen ser foreningens rolle som rådgivende og informerende i disse sager – og som evt. baggrund for afholdelse af nye kurser og seminarer, hvor relaterede problematikker diskuteres.  Sommerseminaret handlede således om den nye aftale med Copydan.

Vi har også stadig fokus på LFF på sociale medier med løbende og hyppige opdateringer med nyheder af relevans for medlemmerne og de, der følger os der. LFF har konti på facebook, flickr og twitter, samt en webblog. Øget fokus har resulteret i flere følgere og har forhåbentlig også lokket flere deltagere til de analoge arrangementer.

Vurderingen er, at det igen har været travlt år i LFF med fin opbakning til foreningens arrangementer.

 

Forslag til arbejdsplan 2018

LFF fortsætter kursus og seminar virksomheden efter det sædvanlige mønster i det kommende år. Bestyrelsen arbejder ud fra et årshjul, så det bliver nemmere at fordele arbejdet i bestyrelsen og inddrage nye bestyrelsesmedlemmer i arbejdet.

Temaet for årets sommerseminar er endnu ikke fastlagt, men vi planlægger, at afholde det 6. juni på Lyngby Stadsbibliotek.

LFF har en god økonomi og ressourcerne skal bruges ift. foreningens formål.  Derfor vil bestyrelsen også fremover løbende drøfte muligheder for at bruge økonomiske ressourcer på at initiere nye aktiviteter og projekter. Bestyrelsen har endnu ikke lagt sig fast på initiativernes karakter, men vil afsøge muligheden for evt. deltagelse ved Folkemødet på Bornholm eller Kulturmødet på Mors.

LFF fortsætter og udbygger samarbejdet med nordisk foto og film parter, og mulighederne er åbne for, at et kommende projekt kunne få en nordisk toning – og gerne også med en bredere international drejning.  Ligeledes vil den nye bestyrelse arbejde videre med en evt. deltagelse i eller støtte til arrangementer ved Folkemødet eller andre lignende arrangementer, hvis der er tid, ressourcer og opbakning til det.

 

Mette Henriksen
Formand for LFF

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar