Danmark på film version 2.0!

 

fagenes fest

Fra Fagenes Fest på Østerbro Stadion er arrangeret af “Socialdemokraten”. 12.000 tilskuere er mødt op. Der er tjener-stafetløb, tovtrækning, dyst over vandbassin, sneboldkamp og skorstensfejernes melkastning. 1951, Østerbro Stadion.

Vi skal høre nyt fra DFIs allerstørste formidlingssatsning de seneste mange år. Maria Knude Oldhøj Nielsen, DFIs projektmedarbejder vil fortælle os om de store planer DFI har for projektet i denne fase, hvor projektet har tydeligvis har mættet en sult, der fandtes i befolkningen – så nu er spørgsmåklet hvorhen – og ikek mindst hvordan.

Danmarks Skolehaver_1903-1928
Efter 2 års gennemgående og solid succes har DFI relanceret sitet Danmark på film i en version 2.0. og er nu i startfasen på sit allernyeste projekt: Samskabelse med et udvalg af Danmarks lokalhistoriske arkiver, hvor vi vil invitere andre ind på sitet for at fortælle deres Danmarkshistorier med udgangspunkt i egne filmsamlinger.

Vi skal høre om filmrestaurering, formidlingstiltag og samskabelse på et tværinstitutionelt plan. Kom og vær med i debatten og bliv klogere på samskabelse.

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

Byens billeder – i går – i dag – i morgen LFF sommerseminar 2018

LFF-seminar 6. juni 2018 kl. 10-16
på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, 2800 Kgs. Lyngby

Skærmbillede 2018-05-01 kl. 13.36.57

LFF Sommerseminar har byens billeder som tema og indsamlingen af dem. Digitaliseringen stiller nye krav til arkiver og museers indsamling. Der bliver taget enorme mængder af billeder i dag, samtidig er det nødvendigt at være til stede, ikke lang tid efter billedet eller filmen produceres, ellers er det forsvundet, slettet. Så bliver det svært at dokumentere, formidle og forske i byen i dag.

Først tager vi et skridt tilbage og hører indlæg fra forskere, der har set på byen som stedet, hvor man konsumerer, handler og flanerer – og beder dem fundere over behov for samtidsdokumentation af deres emne i dag og behov for billeder.

At være til stede kræver nye metoder, tilstedeværelse, kommunikation og samarbejde. Det viser nogle nye bud på på hvordan samtidens byer kan dokumenteres og indsamles, samt at se på hvilke billeder, ny medier generer. Betyder de sociale medier, at motiverne bliver nogle andre? Kan man indsamle ved brug af sociale medier fx? og hvad kræver det?  En anden vej er at bruge samtidsdokumentation og alliere sig med folk på stedet – hvordan fungerer det? hvilke billeder fører det til?

Program

10.00 – 10.30   Registrering og Blødt brød

10.30 – 10.35   Velkomst v. Formanden /praktisk

10.35-10.45 Introduktion til dagens tema

10.45 – 11.15 Jens Toftgaard, Odense Bys Museer 
En stor del af den byhistoriske forskning har de seneste årtier beskæftiget sig med byernes rum. Centrale spørgsmål er, hvordan byens udseende og indretning har spillet sammen med indbyggernes færden i og brug af byen? Fotografier er her en helt enestående kilde til at undersøge byrummets forandringer, der kun er dårligt og sporadisk dokumenteret i skriftligt kildemateriale. Med udgangspunkt i et ph.d.-projekt om forandringer i Odense, Aarhus og Aalborgs bymidte 1870-1970 diskuteres det fotografiske materiales muligheder og begrænsninger som historisk kilde.

11.15 – 11.45 Kirsten Linde, Museene i Akershus   
Hvordan kan man bruge fotografiske samlinger til at forske i byens steder? Historiker Kirsten Linde har anvendt fotografier i sin udforskning af butikkers funktion og udseende gennem 1900-tallet i Oslo og omegn. Butiksfotografier indeholder ofte flere lag af informationer. Linde vil fortælle om hvordan hun sammenstiller og analyserer et stort antal fotografiske motiver for at finde generelle udviklingstræk i materialet.

11.45 – 12.00   Q og A

12.00 – 12.30. Astrid Maria B. Rasmussen. DAC
Instagrammere som ambassadører for dansk arkitektur  – Hvordan kan instagrammere medvirke til formidlingen af bymiljø og arkitektur? Og hvordan promoverer man sine projekter via sociale medier? Hvordan bruger Dansk Arkitektur Centers brug af instagram influencers som ambassadører for kampagner, udstillinger og konkurrencer.

12.30 – 13.15   FROKOST OG KAFFE

13.15 – 13.45  Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv
Ud fra billeder af byerne Södertälje og Aalborg gives der eksempler på hvilke billeder, det sociale medie, Instagram, giver af byen. Hvad skal museer og arkivere indsamle? skal brugerne være med? Byerne er cases i det nordiske: Collecting Social Photography projekt http://collectingsocialphoto.nordiskamuseet.se/

13.45 -14.15  Astrid Birkving, Aarhus Stadsarkiv
En stor del af billederne i Aarhus Stadsarkivs samling kommer via private borgers bidrag. Her bruges Facebook som platform til indsamling af historiske Aarhusbillede, som uploades til Smartarkivering.dk. Den strategi har været en succes, men det kræver også overvejelser og bestemte retningslinjer, hvis det skal lykkedes.

14.15-14.40  Danielle Guldmann Sekwati, Den Gamle By
I Gellerup fotodokumenterer lokale selv deres bydels massive fysiske forandringer – forandringer, der er afstedkommet af en omfattende Helhedsplan. Dét har de lokale gjort igennem en årrække og planlægger at fortsætte til helhedsplanen er gennemført. Oplæggets fokus vil blandt andet være på, hvordan samarbejdet mellem en gruppe lokale borgere og Den Gamle By opstod, hvordan billedmateriale indsamles og distribueres samt det fremtidige arbejde med dokumentationen af lokalområdets forandringer.

14.40-15.00 Q and A

15.00 – 15.15 VAND OG FRUGT

15.15 – 15.45  Maria Knude Oldhøj Nielsen, DFI 
Danmark på film version 2.0. Efter 2 år har DFI relanceret sitet og er nu i startfasen på det nyeste projekt: Samskabelse med et udvalg af Danmarks lokalhistoriske arkiver, hvor vi vil invitere andre ind på sitet for at fortælle deres Danmarkshistorier med udgangspunkt i egne filmsamlinger.

15.45 – 16.00 Afrunding og tak for i dag

Praktisk:

Pris: Medlemmer 475,- kr. Ikke-medlemmer 675,- kr. Studenterpris: gratis (men husk tilmelding). Prisen er inkl. frokost og øl/vand. Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding

Bindende tilmelding senest 30. maj 2017 til LFFs kasserer: Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk

AFBUD skal ske senest 3 dage inden kurset afholdes.

HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding!

Spørgsmål til kurset: Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv, bente.jensen@aalborg.dk

Foto: Fjordbyen i Aalborg, 2018 ( Danish_imagemaker (instagram) / Mike )

 

Udgivet i Landsforeningen | 1 kommentar

Oplæg søges til LFF sommerseminar 6. juni i Lyngby

CALL FOR PAPERS – til LFF sommerseminar 6. juni i Lyngby. Temaet er Billeder af byen – i går, i dag og i morgen: LFF efterlyser arkiver, biblioteker og museer, der samarbejder med Facebookgrupper, som har byen eller en lokalitet som emne og deler og diskuterer samtidige og historiske billeder.
Følger I Facebookgrupperne for at se, hvad der rører sig og hvor interesserne er? Samarbejder I med gruppen om indsamling af relevante billeder ? Blander I jer i diskussioner om byens billleder ? eller andet ?
Vi vil høre om, I og evt. jeres samarbejdspartnere vil lave et kort oplæg om jeres erfaringer (vi dækker rejse etc.) – Kontakt Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv – bente.jensen@aalborg.dk
Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

I onsdags afholdt LFF et yderst velbesøgt kursus om persondataforordningen konsekvens for foto i samlingerne og generelt for arkiv og museer i et stopfyldt Historiens Hus i Odense. Tak for stor spørgelyst og engagement hos deltagere og oplægsholdere. Deres præsentationer findes nu på Slideshare se-> https://www.slideshare.net/Landsforeningen/presentations

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

Bestyrelsens beretning og arbejdsplan 2018-2019

Beretning 2017

Kurser & seminarer

I 2017 har LFF afholdt et januar-kursus og et sommer-seminar, og har således fulgt den praksis, som har fungeret rigtig godt gennem de senere år.

Under titlen Hotspot – Samtidsdokumentation af den uforudsigelige verden, satte LFF-kursuset den 25. januar i Odense spørgsmålet til debat: Hvad gør arkiver, biblioteker og museer, når voldsomme, overraskende eller glædelige begivenheder, pludselig sker?

Det udviklede sig til en spændende og væsentlig debat med inddragelse af mange dygtige og kyndige kolleger, som gav gode bud ud fra konkrete projekter på, hvordan arkiver, biblioteker og museer griber den enorme opgave an.

Til sommerseminaret i Lyngby handlede det om Ophavsret, Tilgængeliggørelse og Formidling, set i forhold til ABM licensaftalen med Copydan Billeder. Her fik deltagerne mulighed for at vidensdele om praksisser og blev præsenteret for licensaftalen, fair use-principper og de grundlæggende træk ved ophavsretten, og den brug vi dagligt gør af lovkomplekset i Arkiver, Biblioteker og Museer.

Folkemøde

Bestyrelsen har også i løbet af 2017 sonderet muligheden for at deltage i Folkemødet på Bornholm juni 2018. Der tænkes her konkret på muligheden for et samarbejde om et arrangement i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening. Baggrunden er, at der på Folkemødet allerede tages temaer op som er helt på linje med de temaer, der tages op i LFF, for eksempel copyright, retten til eget billede, delingspraksisser og konsekvenser – som det vil være givtigt at give et foto og film fokus.

Nordisk samarbejde

LFF har fortsat det nordiske samarbejde med løbende dialog med vores nordiske partnere med spredning af information om seminarer og andet. Ligesom LFF spreder nyheder om relevante nordiske kurser til sine medlemmer. For tiden er LFF’s dialogpartnere i Norden: Preuss Museum i Norge, Finlands Fotografiske Museum, Nordiska Museet i Stockholm og Nationalmuseet i Island. Stockholms Läns Museum og det nævnte svenske projekt, Living Archives, har vi løbende kontakt til.

LFF har i de senere år fulgt ophavsret forhandlingerne med Copydan og haft fingeren på pulsen i forhold til ny forhandlinger med genbrug af film til udgivelse som video on demand på nettet med fx Nordisk Film.  Bestyrelsen ser foreningens rolle som rådgivende og informerende i disse sager – og som evt. baggrund for afholdelse af nye kurser og seminarer, hvor relaterede problematikker diskuteres.  Sommerseminaret handlede således om den nye aftale med Copydan.

Vi har også stadig fokus på LFF på sociale medier med løbende og hyppige opdateringer med nyheder af relevans for medlemmerne og de, der følger os der. LFF har konti på facebook, flickr og twitter, samt en webblog. Øget fokus har resulteret i flere følgere og har forhåbentlig også lokket flere deltagere til de analoge arrangementer.

Vurderingen er, at det igen har været travlt år i LFF med fin opbakning til foreningens arrangementer.

 

Forslag til arbejdsplan 2018

LFF fortsætter kursus og seminar virksomheden efter det sædvanlige mønster i det kommende år. Bestyrelsen arbejder ud fra et årshjul, så det bliver nemmere at fordele arbejdet i bestyrelsen og inddrage nye bestyrelsesmedlemmer i arbejdet.

Temaet for årets sommerseminar er endnu ikke fastlagt, men vi planlægger, at afholde det 6. juni på Lyngby Stadsbibliotek.

LFF har en god økonomi og ressourcerne skal bruges ift. foreningens formål.  Derfor vil bestyrelsen også fremover løbende drøfte muligheder for at bruge økonomiske ressourcer på at initiere nye aktiviteter og projekter. Bestyrelsen har endnu ikke lagt sig fast på initiativernes karakter, men vil afsøge muligheden for evt. deltagelse ved Folkemødet på Bornholm eller Kulturmødet på Mors.

LFF fortsætter og udbygger samarbejdet med nordisk foto og film parter, og mulighederne er åbne for, at et kommende projekt kunne få en nordisk toning – og gerne også med en bredere international drejning.  Ligeledes vil den nye bestyrelse arbejde videre med en evt. deltagelse i eller støtte til arrangementer ved Folkemødet eller andre lignende arrangementer, hvis der er tid, ressourcer og opbakning til det.

 

Mette Henriksen
Formand for LFF

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

LFF generalforsamling 2018

 

25. januar 2018

 

Referat af LFF’s generalforsamling i Historiens Hus, Odense,

den 24. januar 2018, kl. 16.00

 

 1. Velkomst v/ formand Mette Henriksen

Formanden Mette Henriksen bød velkommen.

 

 1. Valg af dirigent og referent

Jørgen Thomsen blev valg til dirigent og Ulrich Flaskager Hansen til referent.

 

 1. Bestyrelsens beretning for 2017

Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Beretningen blev godkendt med applaus.

 

 1. Aflæggelse af regnskab for 2017

Foreningens kasserer Niels Løgager Nielsen var ikke til stedet, hvorfor formanden gennemgik regnskabet. Regnskabet for 2017 udviste et overskud på 27.450,72 kr. Der blev stillet et afklarende spørgsmål til LFF’s medlemsantal. Det præcise antal kunne der ikke redegøres for, men medlemsantallet ligger et sted mellem 60 og 70. Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af arbejdsplan for 2018/2019

Formanden fremlagde forslag til arbejdsplan for den kommende arbejdsperiode, og orienterede om de foreløbige tanker om det kommende sommerseminar den vil blive afholdt den 6. juni 2018 på Lyngby Stadsbibliotek.

Arbejdsplanen blev godkendt.

 

 1. Indkomne forslag

Ingen

 

 1. Budget og fastsættelse af kontingent for 2018/2019

Bestyrelsen foreslog ændret kontingentstruktur. Forslag: Store medlemsinstitutioner (over 50 årsværk ifølge virk.dk) betaler 700 kr. i kontingent om året. Øvrige medlemsinstitutioner betaler uændret kontingent, 350 kr. om året. Der blev efter fremlæggelse af forslaget stillet et modforslag, med en skillelinje på 20-25 årsværk i stedet for 50 årsværk. Herpå blev der ført en kort samtale om emnet, hvorefter det blev besluttet, at medlemsinstitutioner med 20 årsværk eller derover, jf. virk.dk, skal betale 700 kr. i kontingent om året. Øvrige medlemsinstitutioner skal betale uændret kontingent på 350 kr. om året. Ordningen træder i kraft øjeblikkeligt, altså ved førstkommende indkrævning af kontingent.

 

Formanden gennemgik budgettet.

Budgettet blev godkendt.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sammensætning af bestyrelsen

Ifølge vedtægternes § 4 vælges de seks af bestyrelsens elleve medlemmer på generalforsamlingen, således at der i lige år vælges tre og i ulige år tre medlemmer. På valg var:
Kitt Boding-Jensen, Den Gamle By
Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv

Mette Henriksen, Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Alle blev genvalgt.

 

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Ifølge vedtægternes § 4 vælges der hvert år to suppleanter.

På valg var:

Henriette Gavnholdt Jakobsen, M/S Museet for Søfart
Rikke Ruhe, Nationalmuseet

Begge blev valgt.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Niels Mortensen blev genvalgt som revisor, og Tine Knudsen Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Afgående bestyrelsesmedlem Kim Furdal og afgående formand Mette Henriksen fik stor ros og applaus for deres arbejde i LLF.

 

Generalforsamlingen blev herpå hævet.

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

LFF Generalforsamling 2017

 1. november 2017

Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag den 24. januar 2018 – kl. 16.00

Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C

 

Dagsorden

 1. Velkomst v/formand Mette Henriksen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning for 2017
 4. Aflæggelse af regnskab for 2017
 5. Fremlæggelse af arbejdsplan for 2018/2019
 6. Indkomne forslag
 7. Budget og fastsættelse af kontingent for 2018/2019

Bestyrelsen foreslår ændret kontingent.
Forslag: Store medlemsinstitutioner (over 50 årsværk ifølge virk.dk) betaler 700 kr. i kontingent om året. Øvrige medlemsinstitutioner betaler uændret kontingent, 350 kr. om året.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sammensætning af bestyrelsen.

Ifølge vedtægternes § 4 vælges de seks af bestyrelsens elleve medlemmer på generalforsamlingen, således at der i lige år vælges tre og i ulige år tre medlemmer. På valg er:
Kitt Boding-Jensen, Den Gamle By
Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv og Mette Henriksen, Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Ifølge vedtægternes § 4 vælges der hvert år to suppleanter. På valg er:

Henriette Gavnholdt Jakobsen, M/S Museet for Søfart
Rikke Ruhe, Nationalmuseet

 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter

På valg i år er:

Niels Mortensen, Skive Museum som revisor.

Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv som revisorsuppleant.

 

 1. Eventuelt
Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

Persondataforordningen træder i kraft – hvad nu?

Og hvad betyder persondataforordningen for min institution?

LFF – kursus onsdag 24. januar 2018 kl. 10.00 -16.00 Historiens Hus, Odense

digitization-2170811_1920

 

Bliv klogere på indholdet af persondataforordningen, der træder i kraft 25. maj 2018.

Årets LFF-kursus vil tage nogle særdeles presserende problemstillinger under kærlig behandling.

Vi overvældes mere end nogensinde af mængden af data, der potentielt skal indsamles, registreres, bevares og formidles – både til nutiden og eftertiden, både lokalt, regionalt og globalt.

Men hvordan må vi bevare dem og hvordan må vi bruge dem – og ikke mindst hvordan må vi videreformidle dem? Datatilsynet har udsendt en tjekliste til brug for os alle sammen (https://goo.gl/xQ82Xj) – men der er stadig masser af tvivl og spørgsmål at adressere.

Lad os gøre det sammen med en række kloge hoveder, der er endnu tættere på Persondataforordningen end vi selv er.

Som noget nyt i år får I hjemmearbejde inden kurset. Tænk over og medbring tre eksempler, fx billeder eller film fra jeres egen samling. Hvilke spørgsmål rejser de tre eksempler i forhold til persondata?

 

Program

10.00                  Indskrivning og blødt brød

10.25                  Velkommen v. Mette Henriksen, formand for LFF

10.35                  To-tre kulturinstitutioner fremlægger deres hjemmearbejde, nemlig eksempler fra egne samlinger, hvor man kan være i tvivl.

11.10                  Lene Hedegaard Johansen – Chefkonsulent, Det Kgl. Bibliotek: Når fotografiets motiv er et menneske. Er et fotografi og/eller en film ”persondata” og kan der være persondata på foto? Og hvad er retten til eget billede? Oplægget tager udgangspunkt i konkrete fotos.

12.05                  Aida Hassouna, jurist, Det Danske Filminstitut: En grundlæggende indføring i persondataforordningen. Hvad er det nye der sker 25. maj 2018? Hvilken betydning har det for foto og film m. udgangspunkt i DFI og Det Kgl. Bibliotek.

12.45                  FROKOST og KAFFE

13.30                  Jørgen Thomsen, formand for SLA: Om arbejdet i Kulturministeriets udvalg om revision af arkivloven – herunder om betydningen af persondataforordningen, men også om, hvorfor en mere omfattende arkivlovsrevision er ønskelig.

14.00                  Lone Forsberg, Senior manager i DPO funktionen, Københavns Kommune: Om hvordan DPO (data protection officer) funktionen i Københavns Kommune arbejder med at gøre Københavns Kommune compliant og klar til forordningens ikrafttræden.

14.30                  Ole Holm, DPO, Det Kgl. Bibliotek: Om den praktiske implementering af persondataforordningen på KB (se også: https://goo.gl/PuMCTj )

15.00                  VAND og FRUGT

15.15                  PANELDISKUSSION med gennemgang af dagens spørgsmål og kommentarer

15.45                  Afrunding og tak for i dag

16.00                 Generalforsamling i LFF med valg til bestyrelsen. Se separat indkaldelse hertil!

Praktisk

Pris: Medlemmer 475,- kr. Ikke-medlemmer 675,- kr. Studenterpris: gratis (men husk tilmelding). Prisen er inkl. frokost og øl/vand. Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding

Bindende tilmelding senest 19. januar 2018 til LFFs kasserer: Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk

AFBUD skal ske senest 3 dage inden kurset afholdes.

HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding. Spørgsmål til kurset: Næstformand Madeleine Schlawitz: madeleines@dfi.dk

Kurset afholdes i: Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

Sommerseminar: Ophavsret, tilgængeliggørelse og Formidling – Om ABM licensaftalen med Copydan Billeder – udfordringer og perspektiver

LFF-seminar tirsdag 6. juni 2017 kl. 10-16
på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, 2800 Kgs. Lyngbyintellectual-property-copyrights-4

Leder du også efter den magiske copyright-knap? Det gør vi alle af og til. Og selv om vi nu har adskillige licensaftaler og gældende praksisser vedr. brug af billeder og film i og fra vores samlinger, hersker der stadig en ret stor usikkerhed og forvirring. Hvordan er det nu med det der værk og billede? Hvorfor har vi ikke noget i Danmark, der hedder fair use? Hvorfor må jeg bruge billedet der og ikke der? Og hvad er årsagen til dette?

LFF tager dig/jer i hånden og guider jer gennem licensaftaler, fair use-principper og de grundlæggende træk ved ophavsretten, og den brug vi dagligt gør af lovkomplekset i vores Arkiver, Biblioteker og Museer. Du bliver ikke ekspert i løbet af dagen, men meget sikrere og bedre til at vurdere og navigere i dine daglige udfordringer.

all rights reserved

Program

10.00 – 10.30   Registrering og Blødt brød

10.30 – 10.35   Velkomst v. Mette Henriksen, formand for LFF

10.35 – 11.00   Hvorfor skal det være så svært? Ophavsretten på billeder og film i korte træk samt nogle eksempler på, hvordan vi navigerer gennem lovkomplekset i daglig praksis, v. Madeleine Schlawitz, DFI

11.00 – 11.45   Aftalens omfang og historik v. Jørgen Thomsen, formand for SLA

11.45 – 12.00   Q og A

12.00 – 12.45   FROKOST OG KAFFE

12.45 – 14.30    4 cases og erfaringer fra det virkelige liv

 • Kolonimix – rettighedsspørgsmål i forbindelse med Mixoscope.dk og anden formidling i Blinde vinkler. Billeder af kolonien Dansk Vestindien, v. Mette Kia Krabbe Meyer, Det Kongelige Bibliotek
 • Kbhbilleder.dk – erfaringer med implementering af aftalelicensen om tilgængeliggørelse og brugernes forståelse for og af ophavsretsbeskyttet kulturarv, v. Signe Trolle Gronemann, Københavns Stadsarkiv
 • Overdragelse af ophavsret – Baggrund og erfaringer med overdragelse af ophavsret fra fotograf til museum gennem bindende aftaler, v. Rikke Ruhe, Nationalmuseet
 • See you in court? Historiske film og rettigheder i teori og praksis. Forældreløse værker, in situ access og andre rettighedsmæssige forhold og problemstillinger på DFI, v. Thomas C. Christensen, DFI

14.30 – 15.00 VAND OG FRUGT

15.00 – 15.45 Paneldiskussion v. ALLE

15.45 – 16.00 Afrunding og tak for i dag – med call for action! v. Madeleine Schlawitz, næstformand i LFF

copyright_2.jpg

Praktisk:

Pris: Medlemmer 475,- kr. Ikke-medlemmer 675,- kr. Studenterpris: gratis (men husk tilmelding). Prisen er inkl. frokost og øl/vand. Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding

Bindende tilmelding senest 30. maj 2017 til LFFs kasserer: Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk

AFBUD skal ske senest 3 dage inden kurset afholdes.

HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding!

Spørgsmål til kurset: Næstformand Madeleine Schlawitz madeleines@dfi.dk eller formand Mette Henriksen mehe@ltk.dk.

 

Udgivet i digitalisering, film, kursus, Landsforeningen, ophavsret | Tagget , | Skriv en kommentar

Referat fra LFFs Generalforsamling Januar 2017

 

Aabenraa, den 27. februar 2017

Referat af generalforsamling 2017 i Historiens Hus, Odense, kl. 16.00

 1. Velkomst

Formanden Mette Henriksen bød velkommen.

 1. Valg af dirigent og referent

John Nørgaard Hansen blev valg til dirigent og Kim Furdal til referent.

 1. Bestyrelsens beretning for 2016

Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Det er kun for det sidste halve år, da generalforsamlingen er flyttet til januar.

John anbefalede, at årsberetningen blev lagt op på foreningens hjemmeside.

Årsberetningen blev herefter godkendt med applaus.

 1. Aflæggelse af regnskab for 2016

Regnskabet for 2016 udviste et underskud på 25.826 kr. Niels Løgager Nielsen forklarede, at det bl.a. skyldes udgifter til en studietur til Malmø.

Regnskabet blev godkendt, men bestyrelsen skal se på sine udgifter og evt. overveje en kontingentforhøjelse, så kontingenterne dækker de faste udgifter.

 1. Fremlæggelse af arbejdsplan for 2017/2018

Mette fremlagde arbejdsplanen og orienterede om årshjulet, som bestyrelsen har lavet. Temaet for sommerseminaret bliver ”Preserve then show?”, der blev annonceret til seminaret.

Bestyrelsen overvejer at deltage i kulturmødet på Mors.

Arbejdsplanen blev godkendt.

 1. Indkomne forslag

Vedtægtsforslaget er ifølge John ikke korrekt. Det skal sendes ud samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen, da det er bestyrelsens forslag.

Der skal ske en præcisering af tegningsretten, som kræves for at få et Dankort.

Hvad er en større økonomisk disposition? Johan anbefalede, at man præciserede, at det drejede sig om dispositioner, der berører mere end 20% af egenkapitalen.

Vedtægtsændringen blev herefter godkendt med den tilføjelse, at større dispositioner drejer sig om beslutninger, som vedrører mere end 20% af egenkapitalen.

 1. Budget og fastsættelse af kontingent for 2017/2018

Niels gennemgik budgettet. John bemærkede, at udgifterne til rejser og bestyrelsesomkostninger overstiger kontingentindtægterne. Bestyrelsen bør fremover overveje, om der skal ske en kontingentstigning.

Budget og kontingent blev godkendt.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sammensætning af bestyrelsen

Kim Furdal undskyldte en fejl i punkt 8. Det er ikke Emilie Eskelund Larsen fra Næstvedarkiverne, som er på valg, men Ulrich Flaskager Hansen fra Arbejdermuseet.

John gjorde opmærksom på, at Lene Andersen ikke kunne vælges, da Det Kgl. Bibliotek har en fast repræsentant i bestyrelsen.

Kim Furdal og Ulrich Flaskager Hansen blev genvalg, mens Signe Trolle fra Københavns Stadsarkiv blev nyvalgt til bestyrelsen. Det Kgl. Bibliotek må overveje, hvem som skal udpeges som repræsentant for det Kgl. Bibliotek!

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Johan Jensen, Vestfyns Museum, blev valgt. Posten som anden suppleant er herefter vakant.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Niels Mortensen og Tina Knudsen Jensen blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.

Signe Trolle præsenterede sig selv. Hun arbejder på Københavns Stadsarkiv. I det sidste år har hun primært arbejdet med billeder.

Forsamlingen gav en stor tak til John for hans engagerede indsats.

 

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar