LFF Generalforsamling 2017

 1. november 2017

Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag den 24. januar 2018 – kl. 16.00

Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C

 

Dagsorden

 1. Velkomst v/formand Mette Henriksen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning for 2017
 4. Aflæggelse af regnskab for 2017
 5. Fremlæggelse af arbejdsplan for 2018/2019
 6. Indkomne forslag
 7. Budget og fastsættelse af kontingent for 2018/2019

Bestyrelsen foreslår ændret kontingent.
Forslag: Store medlemsinstitutioner (over 50 årsværk ifølge virk.dk) betaler 700 kr. i kontingent om året. Øvrige medlemsinstitutioner betaler uændret kontingent, 350 kr. om året.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sammensætning af bestyrelsen.

Ifølge vedtægternes § 4 vælges de seks af bestyrelsens elleve medlemmer på generalforsamlingen, således at der i lige år vælges tre og i ulige år tre medlemmer. På valg er:
Kitt Boding-Jensen, Den Gamle By
Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv og Mette Henriksen, Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Ifølge vedtægternes § 4 vælges der hvert år to suppleanter. På valg er:

Henriette Gavnholdt Jakobsen, M/S Museet for Søfart
Rikke Ruhe, Nationalmuseet

 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter

På valg i år er:

Niels Mortensen, Skive Museum som revisor.

Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv som revisorsuppleant.

 

 1. Eventuelt
Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

Persondataforordningen træder i kraft – hvad nu?

Og hvad betyder persondataforordningen for min institution?

LFF – kursus onsdag 24. januar 2018 kl. 10.00 -16.00 Historiens Hus, Odense

digitization-2170811_1920

 

Bliv klogere på indholdet af persondataforordningen, der træder i kraft 25. maj 2018.

Årets LFF-kursus vil tage nogle særdeles presserende problemstillinger under kærlig behandling.

Vi overvældes mere end nogensinde af mængden af data, der potentielt skal indsamles, registreres, bevares og formidles – både til nutiden og eftertiden, både lokalt, regionalt og globalt.

Men hvordan må vi bevare dem og hvordan må vi bruge dem – og ikke mindst hvordan må vi videreformidle dem? Datatilsynet har udsendt en tjekliste til brug for os alle sammen (https://goo.gl/xQ82Xj) – men der er stadig masser af tvivl og spørgsmål at adressere.

Lad os gøre det sammen med en række kloge hoveder, der er endnu tættere på Persondataforordningen end vi selv er.

Som noget nyt i år får I hjemmearbejde inden kurset. Tænk over og medbring tre eksempler, fx billeder eller film fra jeres egen samling. Hvilke spørgsmål rejser de tre eksempler i forhold til persondata?

 

Program

10.00                  Indskrivning og blødt brød

10.25                  Velkommen v. Mette Henriksen, formand for LFF

10.35                  To-tre kulturinstitutioner fremlægger deres hjemmearbejde, nemlig eksempler fra egne samlinger, hvor man kan være i tvivl.

11.10                  Lene Hedegaard Johansen – Chefkonsulent, Det Kgl. Bibliotek: Når fotografiets motiv er et menneske. Er et fotografi og/eller en film ”persondata” og kan der være persondata på foto? Og hvad er retten til eget billede? Oplægget tager udgangspunkt i konkrete fotos.

12.05                  Aida Hassouna, jurist, Det Danske Filminstitut: En grundlæggende indføring i persondataforordningen. Hvad er det nye der sker 25. maj 2018? Hvilken betydning har det for foto og film m. udgangspunkt i DFI og Det Kgl. Bibliotek.

12.45                  FROKOST og KAFFE

13.30                  Jørgen Thomsen, formand for SLA: Om arbejdet i Kulturministeriets udvalg om revision af arkivloven – herunder om betydningen af persondataforordningen, men også om, hvorfor en mere omfattende arkivlovsrevision er ønskelig.

14.00                  Lone Forsberg, Senior manager i DPO funktionen, Københavns Kommune: Om hvordan DPO (data protection officer) funktionen i Københavns Kommune arbejder med at gøre Københavns Kommune compliant og klar til forordningens ikrafttræden.

14.30                  Ole Holm, DPO, Det Kgl. Bibliotek: Om den praktiske implementering af persondataforordningen på KB (se også: https://goo.gl/PuMCTj )

15.00                  VAND og FRUGT

15.15                  PANELDISKUSSION med gennemgang af dagens spørgsmål og kommentarer

15.45                  Afrunding og tak for i dag

16.00                 Generalforsamling i LFF med valg til bestyrelsen. Se separat indkaldelse hertil!

Praktisk

Pris: Medlemmer 475,- kr. Ikke-medlemmer 675,- kr. Studenterpris: gratis (men husk tilmelding). Prisen er inkl. frokost og øl/vand. Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding

Bindende tilmelding senest 19. januar 2018 til LFFs kasserer: Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk

AFBUD skal ske senest 3 dage inden kurset afholdes.

HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding. Spørgsmål til kurset: Næstformand Madeleine Schlawitz: madeleines@dfi.dk

Kurset afholdes i: Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

Sommerseminar: Ophavsret, tilgængeliggørelse og Formidling – Om ABM licensaftalen med Copydan Billeder – udfordringer og perspektiver

LFF-seminar tirsdag 6. juni 2017 kl. 10-16
på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, 2800 Kgs. Lyngbyintellectual-property-copyrights-4

Leder du også efter den magiske copyright-knap? Det gør vi alle af og til. Og selv om vi nu har adskillige licensaftaler og gældende praksisser vedr. brug af billeder og film i og fra vores samlinger, hersker der stadig en ret stor usikkerhed og forvirring. Hvordan er det nu med det der værk og billede? Hvorfor har vi ikke noget i Danmark, der hedder fair use? Hvorfor må jeg bruge billedet der og ikke der? Og hvad er årsagen til dette?

LFF tager dig/jer i hånden og guider jer gennem licensaftaler, fair use-principper og de grundlæggende træk ved ophavsretten, og den brug vi dagligt gør af lovkomplekset i vores Arkiver, Biblioteker og Museer. Du bliver ikke ekspert i løbet af dagen, men meget sikrere og bedre til at vurdere og navigere i dine daglige udfordringer.

all rights reserved

Program

10.00 – 10.30   Registrering og Blødt brød

10.30 – 10.35   Velkomst v. Mette Henriksen, formand for LFF

10.35 – 11.00   Hvorfor skal det være så svært? Ophavsretten på billeder og film i korte træk samt nogle eksempler på, hvordan vi navigerer gennem lovkomplekset i daglig praksis, v. Madeleine Schlawitz, DFI

11.00 – 11.45   Aftalens omfang og historik v. Jørgen Thomsen, formand for SLA

11.45 – 12.00   Q og A

12.00 – 12.45   FROKOST OG KAFFE

12.45 – 14.30    4 cases og erfaringer fra det virkelige liv

 • Kolonimix – rettighedsspørgsmål i forbindelse med Mixoscope.dk og anden formidling i Blinde vinkler. Billeder af kolonien Dansk Vestindien, v. Mette Kia Krabbe Meyer, Det Kongelige Bibliotek
 • Kbhbilleder.dk – erfaringer med implementering af aftalelicensen om tilgængeliggørelse og brugernes forståelse for og af ophavsretsbeskyttet kulturarv, v. Signe Trolle Gronemann, Københavns Stadsarkiv
 • Overdragelse af ophavsret – Baggrund og erfaringer med overdragelse af ophavsret fra fotograf til museum gennem bindende aftaler, v. Rikke Ruhe, Nationalmuseet
 • See you in court? Historiske film og rettigheder i teori og praksis. Forældreløse værker, in situ access og andre rettighedsmæssige forhold og problemstillinger på DFI, v. Thomas C. Christensen, DFI

14.30 – 15.00 VAND OG FRUGT

15.00 – 15.45 Paneldiskussion v. ALLE

15.45 – 16.00 Afrunding og tak for i dag – med call for action! v. Madeleine Schlawitz, næstformand i LFF

copyright_2.jpg

Praktisk:

Pris: Medlemmer 475,- kr. Ikke-medlemmer 675,- kr. Studenterpris: gratis (men husk tilmelding). Prisen er inkl. frokost og øl/vand. Vegetarmenu kan forudbestilles ved tilmelding

Bindende tilmelding senest 30. maj 2017 til LFFs kasserer: Niels Løgager Nielsen: nielslog@yahoo.dk

AFBUD skal ske senest 3 dage inden kurset afholdes.

HUSK at oplyse evt. EAN-nr. og navne på deltagere ved tilmelding!

Spørgsmål til kurset: Næstformand Madeleine Schlawitz madeleines@dfi.dk eller formand Mette Henriksen mehe@ltk.dk.

 

Udgivet i digitalisering, film, kursus, Landsforeningen, ophavsret | Tagget , | Skriv en kommentar

Referat fra LFFs Generalforsamling Januar 2017

 

Aabenraa, den 27. februar 2017

Referat af generalforsamling 2017 i Historiens Hus, Odense, kl. 16.00

 1. Velkomst

Formanden Mette Henriksen bød velkommen.

 1. Valg af dirigent og referent

John Nørgaard Hansen blev valg til dirigent og Kim Furdal til referent.

 1. Bestyrelsens beretning for 2016

Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Det er kun for det sidste halve år, da generalforsamlingen er flyttet til januar.

John anbefalede, at årsberetningen blev lagt op på foreningens hjemmeside.

Årsberetningen blev herefter godkendt med applaus.

 1. Aflæggelse af regnskab for 2016

Regnskabet for 2016 udviste et underskud på 25.826 kr. Niels Løgager Nielsen forklarede, at det bl.a. skyldes udgifter til en studietur til Malmø.

Regnskabet blev godkendt, men bestyrelsen skal se på sine udgifter og evt. overveje en kontingentforhøjelse, så kontingenterne dækker de faste udgifter.

 1. Fremlæggelse af arbejdsplan for 2017/2018

Mette fremlagde arbejdsplanen og orienterede om årshjulet, som bestyrelsen har lavet. Temaet for sommerseminaret bliver ”Preserve then show?”, der blev annonceret til seminaret.

Bestyrelsen overvejer at deltage i kulturmødet på Mors.

Arbejdsplanen blev godkendt.

 1. Indkomne forslag

Vedtægtsforslaget er ifølge John ikke korrekt. Det skal sendes ud samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen, da det er bestyrelsens forslag.

Der skal ske en præcisering af tegningsretten, som kræves for at få et Dankort.

Hvad er en større økonomisk disposition? Johan anbefalede, at man præciserede, at det drejede sig om dispositioner, der berører mere end 20% af egenkapitalen.

Vedtægtsændringen blev herefter godkendt med den tilføjelse, at større dispositioner drejer sig om beslutninger, som vedrører mere end 20% af egenkapitalen.

 1. Budget og fastsættelse af kontingent for 2017/2018

Niels gennemgik budgettet. John bemærkede, at udgifterne til rejser og bestyrelsesomkostninger overstiger kontingentindtægterne. Bestyrelsen bør fremover overveje, om der skal ske en kontingentstigning.

Budget og kontingent blev godkendt.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sammensætning af bestyrelsen

Kim Furdal undskyldte en fejl i punkt 8. Det er ikke Emilie Eskelund Larsen fra Næstvedarkiverne, som er på valg, men Ulrich Flaskager Hansen fra Arbejdermuseet.

John gjorde opmærksom på, at Lene Andersen ikke kunne vælges, da Det Kgl. Bibliotek har en fast repræsentant i bestyrelsen.

Kim Furdal og Ulrich Flaskager Hansen blev genvalg, mens Signe Trolle fra Københavns Stadsarkiv blev nyvalgt til bestyrelsen. Det Kgl. Bibliotek må overveje, hvem som skal udpeges som repræsentant for det Kgl. Bibliotek!

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Johan Jensen, Vestfyns Museum, blev valgt. Posten som anden suppleant er herefter vakant.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Niels Mortensen og Tina Knudsen Jensen blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.

Signe Trolle præsenterede sig selv. Hun arbejder på Københavns Stadsarkiv. I det sidste år har hun primært arbejdet med billeder.

Forsamlingen gav en stor tak til John for hans engagerede indsats.

 

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

Bestyrelsens beretning for 2016

Bemærk venligst: Denne beretning dækker kun et halvt år omhandlende perioden juni 2016 og året ud. Det skyldes, at foreningen på sidste generalforsamling den 2. juni besluttede fremover at flytte generalforsamlingen fra juni til januar.

 

lff-jan-2016-gf

Formanden afgiver beretning ved LFFs Genreralforsamling 25. januar. Foto:Kitt Boding-Jensen

I perioden har vi 2. juni på Gentofte Hovedbibliotek afholdt seminaret: ‘Troublesome Pictures Representing the Colonial Past’. Den ydre anledning var det fokus, der er på det koloniale ved 100 året for afgivelsen af De Vestindiske Øer til USA i 2017. For første gang afholdt vi et engelsksproget seminar, og tog samtidig streamingteknologi i brug ved at live-streame fra seminaret. Det fungerede rigtig godt.

Bestyrelsen har også i løbet af 2016 sonderet muligheden for at deltage i Folkemødet på Bornholm juni 2017. Der tænkes her konkret på muligheden for et samarbejde om et arrangement med Danmarks Biblioteksforening. Baggrunden er, at der på Folkemødet allerede tages temaer op som er helt på linje med de temaer, der arbejdes med og diskuteres i LFF, for eksempel copyright, retten til eget billede, delingsprakisser og konsekvenser – som det vil være givtigt at give et konkret foto og film fokus.

LFF har fortsat det nordiske samarbejde med løbende dialog med vores nordiske partnere med spredning af information om seminarer og andet. Ligesom LFF spreder nyheder om relevante nordiske kurser til sine medlemmer. For tiden er LFFs dialogpartnere i Norden: Preuss Museum i Norge, Finlands Fotografiske Museum, Nordiska Museet i Stockholm og Nationalmuseet i Island. Stockholms Läns Museum og det nævnte svenske projekt, Living Archives, har vi løbende kontakt til. Med ønsket om at styrke samarbejdet over Øresund var bestyrelsen på besøg på Malmø Stadsarkiv og Malmø Museum den 23. august, hvor vi også afholdt bestyrelsesmøde.

LFF har igen i år fulgt ophavsretsforhandlingerne med Copydan og haft fingeren på pulsen i forhold til ny forhandlinger med genbrug af film til udgivelse som video on demand på nettet med fx Nordisk Film.  Bestyrelsen ser foreningens rolle som rådgivende og informerende i disse sager – og som evt. baggrund for afholdelse af nye kurser og seminarer, hvor relaterede problematikker diskuteres.  Aftalen med Copydan er i øvrigt nu på plads.

LFF på sociale medier har haft lidt udvidede aktivitet med løbende og hyppige opdateringer med nyheder af relevans for medlemmerne og de, der følger os der. Vi har konti på facebook, flickr og twitter, samt nærværende blog. Det øgede fokus har givet os lidt flere følgere og forhåbentlig også lokket flere deltagere til de analoge arrangementer.

Samlet er vurderingen, at det har været travlt år i LFF med fin opbakning til foreningens arrangementer. Det er dog vigtigt, at vores aktiviteter koordineres, så de ikke ligger samtidig med arrangementer med lignende udbydere/ andre foreninger og netværk.

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

LFF Summer Seminar 2016 – New Paper

Family photographs from Dutch East Indies: Visual repatriation and nostalgia

Portret-van-een-Indo-Europees-gezin-1925-1942_-Foto-Yayoi-Collectie-Tropenmuseum-inv_-nr_-60029168-

Foto: Yayoi Collectie Tropenmuseum

Museums are increasingly embracing new digital possibilities for collaborating with communities. This presentation examines the digitization project, Foto zoekt familie (photo seeks family) at the Tropenmuseum in the Netherlands, which aimed at visual repatriation of family photographs from the former colony Dutch East Indies (now Indonesia). The presentation makes use of Svetlana Boym’s distinction between restorative nostalgia and reflective nostalgia in order to examine memory work around the photographs performed by postcolonial migrant communities in the Netherlands.

Randi Marselis, Associate Professor in Cultural Encounters, Department of Communication and Arts, Roskilde University

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

LFF Summer Seminar 2016 – new paper

The Colonial Sublime: The Nature in/of History in Daniel Dencik’s The Gold Coast (2015)

Wulff__Jakob_Oftebr_954276aFoto:HaslundDencik

This paper discusses how Daniel Dencik’s fictionalized historical feature film The Gold Coast (2015) engages with the history and historiography of Danish colonialism and participation in the transatlantic slave trade. Through an analysis of the role of nature in the film’s engagement with colonial history, I suggest the importance of a critical examination of what I call the colonial sublime in historical representation of colonialism today.

Mathias Danbolt is an Assistant professor at University of Copenhagen.

 

 

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

Plakat til vores seminar 2.Juni 2016 – der er stadig plads!

LFF PLAKAT 5 (3)

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar

Refiguring Greenland: No just ice and wild nature, peopled by tough sealers and hunters.

A New Ethno-Aesthetics in Contemporary Photo-Based Art

mette sandbye

With few exceptions the visual image of Greenland transmitted through photography has been highly stereotypical: ice and wild nature, peopled by tough sealers and hunters. Recently, however, new narratives have begun emerging among contemporary artists, many of whom use photography in radically new ways to construct an alternative “ethno-aesthetics”, to use Pia Arke’s term. This paper presents two such works, published almost simultaneously: Pia Arke’s Scoresbysundhistorier (2003)/Stories from Scoresbysund (2010) and Julie Edel Hardenberg’s Den stille mangfoldighed/The Quiet Diversity (2005).

Udgivet i Landsforeningen | Skriv en kommentar