LFF Generalforsamling 20. januar 2022 – beretning og arbejdsplan


 1. Velkomst v/formand Mette Kia Krabbe Meyer
 1. Valg af dirigent og referent: Johan Møhlenfeldt Jensen og Henriette Gavnholdt Jakobsen
 1. Bestyrelsens beretning for 2021 v/formand Mette Kia Krabbe Meyer: Godkendt  – kan ses nedenfor
 1. Aflæggelse af regnskab for 2021 v/kasserer Niels Løgager Nielsen: Godkendt 
 1. Fremlæggelse af arbejdsplan for 2022 v/ næstformand Madeleine Schlawitz: Arbejdsplanen er godkendt, med enkelt tilføjelse – kan ses nedenfor
 1. Indkomne forslag – ingen
 2. Bestyrelsen foreslår denne tilføjelse til §5 ”I helt særlige tilfælde, hvor afholdelse af en generalforsamling med fysisk fremmøde ikke er mulig, kan bestyrelsen beslutte, at denne afholdes virtuelt”. Forslaget er godkendt. 
 1. Budget og fastsættelse af kontingent for 2022

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Godkendt

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sammensætning af bestyrelsen.

Ifølge vedtægternes § 4 vælges de seks af bestyrelsens elleve medlemmer på generalforsamlingen, således at der i lige år vælges tre og i ulige år tre medlemmer. På valg er:
Mette Henriksen, Lyngby-Tårbæk Stadsarkiv
Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv

Kitt Boding-Jensen, Den Gamle By

Alle tre modtager genvalg og er genvalgt. 

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Ifølge vedtægternes § 4 vælges der hvert år to suppleanter. På valg er:

Henriette Gavnholdt Jakobsen, M/S Museet for Søfart

Rikke Ruhe, Nationalmuseet

Begge modtager genvalg og er genvalgt.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter

På valg i år er og begge modtager genvalg:

Martin Philipsen Mølgaard, Museet i Skanderborg er genvalgt som revisor.

Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv er genvalgt som revisorsuppleant.

 1. Eventuelt: Intet. 


  LFF formandsberetning 2021


Covid-19 har igen sat sine begrænsninger for aktiviteten i LFF. Efter januars digitale miniseminar så vi frem til at mødes fysisk om sommeren, hvad desværre ikke kunne lade sig gøre. Vi aflyste seminaret i troen på, at vaccinen ville sikre, at vi kunne holde seminaret i 2022. Siden kom en ny variant af covid til, og vi måtte endnu en gang skyde seminaret, der nu er programsat til d. 9/6 2022 og som noget nyt afholdes i Den Gamle By i Aarhus. Forsamlingsforbuddet umuliggjorde således også i 2021 fysiske seminarer og møder. Udveksling af viden var mere begrænset i bestyrelsen og i foreningen som sådan, men der viste sig også nye muligheder med digitale værktøjer. 

Der har stadig været aktivitet i Covid 19-indsamlingsprojekter og netværk om dette. KB og Filminstituttet har forberedt samlet løsning for pligtaflevering og begynder arbejdet først i 2022. KB deltog i december i konferencen “Fantastic Futures”, der handlede om AI indenfor GLAM-sektoren. Der blev vist mange forskellige projekter heriblandt franske GallicaPix, GallicaSnoop, norske Maken og det schweiziske Impresso, og der blev hentet inspiration til fremtidige seminarer om AI i LFF. Hjemmeside og Facebook er vigtige kanaler nu, hvor den fysiske aktivitet har været begrænset, og vi har fortsat brugt dem til at dele nyt og i slutningen af 2021 til at give smagsprøver på, hvad man kunne opleve på det planlagte seminar i januar, som nu skydes til sommeren 2022. 

Arrangementer i 2021:
Webinar d. 28. januar 2021: Med kameraet i lommen

En forsmag på seminaret om mulighederne for autentisk billeddokumentation af hverdagslivet i Danmark med oplæg fra Birna Kleivan og Katrine Madsbjerg. 

Fra Katrine Madsbjergs oplæg: Temaartiklen om Danmark på Film: https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/tema/dit-danmark-paa-film-naar-lokalhistorie-bliver-til-danmarkshistorie

Traileren til Danmark på Film: https://www.youtube.com/watch?v=NEgjGSDL4Ho

Oliefund i Strandby: https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/vendelboer-finder-gas-i-strandby

Billeder fra Fjerritslev 1964: https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/billeder-fra-fjerritslev-1964

Brostrøm eksemplet: https://www.youtube.com/watch?v=s5mJ0QfqZNc&list=PL9KAq3TLK9dkKd_bys5upEoJth4BXur2t

Nordisk samarbejde
LFF har fortsat det nordiske samarbejde med løbende dialog med vores nordiske partnere med spredning af information om seminarer og andet. Ligesom LFF spreder nyheder om relevante nordiske kurser til sine medlemmer. For tiden er LFF’s dialogpartnere i Norden: Preus Museum i Norge, Finlands Fotografiske Museum, Nordiska Museet i Stockholm og Nationalmuseet i Island. Bestyrelsen har fulgt det nordiske projekt; Collecting Social Photo tæt. Projektet er nu ved afslutning og har udgivet antologien: Connect to Collect, som kan downloades her:  Connect to collect : approaches to collecting social digital photography in museums and archives (diva-portal.org) . Projektet arbejder afslutningsvis med at udvikle en indsamlingswebapp, som kan gøre indsamling af fotos til arkiv og museum nemmere for brugerne. Webapp’en er i test lige nu og bliver taget i brug af projektets deltagere: Aalborg Stadsarkiv, Stockholms Läns Museum, Finlands Fotografiske Museum og Västernorrlands Museum primo 2022.

Vi har igen savnet at mødes til vores velbesøgte seminarer med faglig udveksling og netværk. Mange medlemmer har givet udtryk for, at de foretrækker at mødes fysisk og er godt tilfredse med de forskellige lokationer for seminarerne. Vi vil derfor fortsat satse på de fysiske seminarer, men også udnytte digitale muligheder.  

Forslag til arbejdsplan 2022

LFF har fortsat en god økonomi og stor tilslutning. Der er interesse for og positiv feedback på de årlige seminarer, og vi glæder os til at påmønstre igen og samtidig overveje, om der er noget, vi skal ændre i vores praksis. Det gælder også bestyrelsens arbejde generelt. Der er fortsat et stort udbytte ved at dele viden om faglige og forvaltningsmæssige emner i bestyrelsen og foreningen. Vi inspireres til udvikling og ensartning af praksis, hvor det er muligt, og styrker på den måde fotografiets og filmens position på museer og arkiver. Vi holder os orienteret internationalt og indgår gerne i samarbejder, som kommer foreningens medlemmer til gode. 

Vi håber endelig at kunne afholde seminaret om hverdagsdokumentation 9. juni 2022. Arbejdsgruppen for næste seminar er allerede i gang. Temaet bliver her bæredygtighed – tænkt som en bred drøftelse af at vi i kulturarvsinstitutionerne bør have den grønne omstilling i fokus og inkorporere bæredygtighed overalt. Vi ser foreløbig 3 spor: 1) bæredygtighed i GLAM-sektoren. Hvordan ændrer vi vores eget arbejde i en mere grøn retning? 2) dokumentation af udviklingen. Hvordan indsamler og dokumenterer vi klimakrise og grønne tiltag i samfundet? 3) Hvordan dokumenterer vi holdningsændringer og debatter i befolkningen om bæredygtighed? På seminaret vil vi prøve at afdække feltet, og vi vil forsøge at give deltagerne bud på nye parametre og nye arbejdsgange i arbejdet både i indsamling, bevaring og formidling. Dato og tidspunkt følger senere.

Mette Kia Krabbe Meyer

Formand for LFF

Advertisement
Dette indlæg blev udgivet i Landsforeningen. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s