LFF generalforsamling 2018


 

25. januar 2018

 

Referat af LFF’s generalforsamling i Historiens Hus, Odense,

den 24. januar 2018, kl. 16.00

 

  1. Velkomst v/ formand Mette Henriksen

Formanden Mette Henriksen bød velkommen.

 

  1. Valg af dirigent og referent

Jørgen Thomsen blev valg til dirigent og Ulrich Flaskager Hansen til referent.

 

  1. Bestyrelsens beretning for 2017

Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Beretningen blev godkendt med applaus.

 

  1. Aflæggelse af regnskab for 2017

Foreningens kasserer Niels Løgager Nielsen var ikke til stedet, hvorfor formanden gennemgik regnskabet. Regnskabet for 2017 udviste et overskud på 27.450,72 kr. Der blev stillet et afklarende spørgsmål til LFF’s medlemsantal. Det præcise antal kunne der ikke redegøres for, men medlemsantallet ligger et sted mellem 60 og 70. Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer.

Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Fremlæggelse af arbejdsplan for 2018/2019

Formanden fremlagde forslag til arbejdsplan for den kommende arbejdsperiode, og orienterede om de foreløbige tanker om det kommende sommerseminar den vil blive afholdt den 6. juni 2018 på Lyngby Stadsbibliotek.

Arbejdsplanen blev godkendt.

 

  1. Indkomne forslag

Ingen

 

  1. Budget og fastsættelse af kontingent for 2018/2019

Bestyrelsen foreslog ændret kontingentstruktur. Forslag: Store medlemsinstitutioner (over 50 årsværk ifølge virk.dk) betaler 700 kr. i kontingent om året. Øvrige medlemsinstitutioner betaler uændret kontingent, 350 kr. om året. Der blev efter fremlæggelse af forslaget stillet et modforslag, med en skillelinje på 20-25 årsværk i stedet for 50 årsværk. Herpå blev der ført en kort samtale om emnet, hvorefter det blev besluttet, at medlemsinstitutioner med 20 årsværk eller derover, jf. virk.dk, skal betale 700 kr. i kontingent om året. Øvrige medlemsinstitutioner skal betale uændret kontingent på 350 kr. om året. Ordningen træder i kraft øjeblikkeligt, altså ved førstkommende indkrævning af kontingent.

 

Formanden gennemgik budgettet.

Budgettet blev godkendt.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sammensætning af bestyrelsen

Ifølge vedtægternes § 4 vælges de seks af bestyrelsens elleve medlemmer på generalforsamlingen, således at der i lige år vælges tre og i ulige år tre medlemmer. På valg var:
Kitt Boding-Jensen, Den Gamle By
Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv

Mette Henriksen, Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Alle blev genvalgt.

 

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Ifølge vedtægternes § 4 vælges der hvert år to suppleanter.

På valg var:

Henriette Gavnholdt Jakobsen, M/S Museet for Søfart
Rikke Ruhe, Nationalmuseet

Begge blev valgt.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Niels Mortensen blev genvalgt som revisor, og Tine Knudsen Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Afgående bestyrelsesmedlem Kim Furdal og afgående formand Mette Henriksen fik stor ros og applaus for deres arbejde i LLF.

 

Generalforsamlingen blev herpå hævet.

Advertisement

Om madeleineschlawitz

Collection Manager / Stills and Posters Archivist
Dette indlæg blev udgivet i Landsforeningen. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s