Referat fra LFFs Generalforsamling Januar 2017


 

Aabenraa, den 27. februar 2017

Referat af generalforsamling 2017 i Historiens Hus, Odense, kl. 16.00

  1. Velkomst

Formanden Mette Henriksen bød velkommen.

  1. Valg af dirigent og referent

John Nørgaard Hansen blev valg til dirigent og Kim Furdal til referent.

  1. Bestyrelsens beretning for 2016

Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Det er kun for det sidste halve år, da generalforsamlingen er flyttet til januar.

John anbefalede, at årsberetningen blev lagt op på foreningens hjemmeside.

Årsberetningen blev herefter godkendt med applaus.

  1. Aflæggelse af regnskab for 2016

Regnskabet for 2016 udviste et underskud på 25.826 kr. Niels Løgager Nielsen forklarede, at det bl.a. skyldes udgifter til en studietur til Malmø.

Regnskabet blev godkendt, men bestyrelsen skal se på sine udgifter og evt. overveje en kontingentforhøjelse, så kontingenterne dækker de faste udgifter.

  1. Fremlæggelse af arbejdsplan for 2017/2018

Mette fremlagde arbejdsplanen og orienterede om årshjulet, som bestyrelsen har lavet. Temaet for sommerseminaret bliver ”Preserve then show?”, der blev annonceret til seminaret.

Bestyrelsen overvejer at deltage i kulturmødet på Mors.

Arbejdsplanen blev godkendt.

  1. Indkomne forslag

Vedtægtsforslaget er ifølge John ikke korrekt. Det skal sendes ud samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen, da det er bestyrelsens forslag.

Der skal ske en præcisering af tegningsretten, som kræves for at få et Dankort.

Hvad er en større økonomisk disposition? Johan anbefalede, at man præciserede, at det drejede sig om dispositioner, der berører mere end 20% af egenkapitalen.

Vedtægtsændringen blev herefter godkendt med den tilføjelse, at større dispositioner drejer sig om beslutninger, som vedrører mere end 20% af egenkapitalen.

  1. Budget og fastsættelse af kontingent for 2017/2018

Niels gennemgik budgettet. John bemærkede, at udgifterne til rejser og bestyrelsesomkostninger overstiger kontingentindtægterne. Bestyrelsen bør fremover overveje, om der skal ske en kontingentstigning.

Budget og kontingent blev godkendt.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sammensætning af bestyrelsen

Kim Furdal undskyldte en fejl i punkt 8. Det er ikke Emilie Eskelund Larsen fra Næstvedarkiverne, som er på valg, men Ulrich Flaskager Hansen fra Arbejdermuseet.

John gjorde opmærksom på, at Lene Andersen ikke kunne vælges, da Det Kgl. Bibliotek har en fast repræsentant i bestyrelsen.

Kim Furdal og Ulrich Flaskager Hansen blev genvalg, mens Signe Trolle fra Københavns Stadsarkiv blev nyvalgt til bestyrelsen. Det Kgl. Bibliotek må overveje, hvem som skal udpeges som repræsentant for det Kgl. Bibliotek!

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Johan Jensen, Vestfyns Museum, blev valgt. Posten som anden suppleant er herefter vakant.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Niels Mortensen og Tina Knudsen Jensen blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.

Signe Trolle præsenterede sig selv. Hun arbejder på Københavns Stadsarkiv. I det sidste år har hun primært arbejdet med billeder.

Forsamlingen gav en stor tak til John for hans engagerede indsats.

 

Advertisement

Om madeleineschlawitz

Collection Manager / Stills and Posters Archivist
Dette indlæg blev udgivet i Landsforeningen. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s